Menu

35.  Bieg Zbąskich 16. Półmaraton – 22.09.2024

Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego 2023

REGULAMIN VIII GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
W OTWARTYCH BIEGACH ULICZNYCH

Cel:
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego wśród lokalnej społeczności. Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych gmin Powiatu Nowotomyskiego.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu wraz z Organizatorami biegów wchodzących w skład cyklu Grand Prix.

Patronat Honorowy: Andrzej Wilkoński, Starosta Nowotomyski.

Patronat medialny: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego.

Miejsce i terminy biegów zaliczanych do Grand Prix Powiatu:

  • 13 maja 2023 r. – 11. Dziesiątka Fiedlerowska – Bolewice
  • 6 sierpnia 2023 r. – 31. Bieg Opalińskich – Opalenica
  • 9 września 2023 r. – 11. Chyża Dziesiątka – Gmina Nowy Tomyśl
  • 24 września – 2023 r. – 34. Bieg Zbąskich – 15. Półmaraton – Zbąszyń
  • 30 września 2023 r. – 11. Lwówecka Dziesiątka – 44. Bieg Powstańczy – Lwówek
  • 12 listopada 2023 r. – 5. Bieg Niepodległości – zakończenie Grand Prix – Wąsowo

Wszystkie biegi, z wyjątkiem Biegu Zbąskich, odbywają się na dystansie 10 km. W przypadku Biegu w Zbąszyniu zaliczany będzie czas o wartości 45 % wyniku uzyskanego na dystansie półmaratonu.

Uczestnictwo:

Do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix zaliczone zostaną osoby powyżej 16 roku życia, które ukończą co najmniej 5 z 6 biegów objętych cyklem Grand Prix. W przypadku Biegu Zbąskich zaliczany będzie czas o wartości 45 % wyniku uzyskanego na dystansie półmaratonu. UWAGA: Warunkiem ukończenia klasyfikacji Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego jest wzięcie udziału w biegu finałowym 12.11.2023 r. – Biegu Niepodległości w Wąsowie.

Zasady klasyfikacji:

Klasyfikacja zawodników i zawodniczek prowadzona będzie w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn oraz  w kategoriach wiekowych. Kobiety: 16 – 30 lat, 31 – 40 lat, 41 – 50, 51 – 60 lat oraz powyżej 60 lat. Mężczyźni: 16 – 30 lat, 31 – 40 lat, 41 – 50 lat, 51 – 60 lat oraz powyżej 60 lat. O zaliczeniu zawodnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Przewiduje się wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki i zawodnika kończącego cykl Grand Prix.

Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie co najmniej 5 z 6 biegów wchodzących w skład Grand Prix. Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach sporządzać będą ranking Grand Prix (do ostatecznego wyniku zawodnika liczy się suma pięciu najlepszych czasów brutto). W przypadku uzyskania jednakowego czasu o kolejności decyduje kolejno ilość ukończonych biegów Grand Prix, dalej uzyskanie miejsca w Biegu Finałowym.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują puchary dla zwycięzców w kategoriach OPEN oraz wiekowych oraz medale dla wszystkich, którzy ukończą cykl imprez biegowych.

UWAGA! Nie dublujemy nagród:

Postanowienia końcowe:

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych biegów wchodzących  w skład IX Grand Prix Powiatu w Otwartych Biegach Ulicznych.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji, umieszczenia w komunikacie końcowym, promocji imprezy.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Grand Prix i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 Osoba odpowiedzialna za organizację:

Jakub Skrzypczak

Dyrektor

Powiatowego Centrum Sportu  tel. 725 097 710

 

Nasi partnerzy

Kontakt

dyr. biegu Ryszard Frasz
tel. 606 970 871
e-mail: frasz@interia.pl

Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10 a
64-360 Zbąszyń
tel: (0-68) 38 68 050
www.centrumsportu-zbaszyn.pl
e-mail: centrumsportu-zbaszyn@wp.pl