Menu

22.09.2019r. – 32.  Bieg Zbąskich 13. Półmaraton

Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego

Regulamin

Cel:

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

Propagowanie zdrowegotrybu życia i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego wśród lokalnej społeczności.

Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych gmin Powiatu Nowotomyskiego..

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu wraz z Organizatorami biegów wchodzących w skład cyklu Grand Prix.

Sponsor cyklu: Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu

Patronat Honorowy: Ireneusz Kozecki, Starosta Nowotomyski

Patronat medialny: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego, Dzień Nowotomysko – Grodziski, Głos Wielkopolski, naszemiasto.pl, Nasz Dzień Po Dniu.

Miejsce i Terminy Biegów zaliczanych do Grand Prix Powiatu:

  • 19.05.2018 godz. 13.00 – VII Dziesiątka Fiedlerowska Bolewice
  • 05.08.2018 godz. 13.00 – XXVII Bieg Opalińskich Opalenica
  • 08.09.2018 godz. 16.00 – VIII Chyża Dziesiątka Nowy Tomyśl
  • 23.09.2018 godz. 12.00 – XXXI Bieg Zbąskich – XII Półmaraton Zbąszyń
  • 29.09.2018 godz. 12.00 – VIII Lwówecka Dziesiątka – XXXIX Bieg Powstańczy Lwówek
  • 10.11.2018 godz. 12.00 –  II Bieg Niepodległości w Wąsowie (piknik rodzinny na zakończenie VI Grand Prix Powiatu)

Wszystkie biegi, z wyjątkiem Biegu Zbąskich, odbywają się na dystansie 10 km. W przypadku Biegu w Zbąszyniu zaliczany będzie czas o wartości 45 % wyniku uzyskanego na dystansie półmaratonu.

Uczestnictwo:

Do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix zaliczone zostaną osoby powyżej 16 roku życia, które ukończą co najmniej 5 z 6 biegów objętych cyklem Grand Prix. W przypadku Biegu Zbąskich zaliczany będzie czas o wartości 45 % wyniku uzyskanego na dystansie półmaratonu.

Zasady klasyfikacji:

Klasyfikacja zawodników i zawodniczek prowadzona będzie w kategorii kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych. Kobiety: do 25 lat, 26 – 35 lat oraz powyżej 35 lat.
Mężczyźni: do 25 lat, 26 – 35 lat, 36 – 50 lat oraz powyżej 50 lat. Warunkiem
sklasyfikowania jest ukończenie co najmniej 5 z 6 biegów wchodzących w skład Grand Prix.
Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach sporządzać będą ranking Grand Prix. W przypadku uzyskania jednakowego czasu o kolejności decyduje uzyskanie miejsca w ostatnim biegu cyklu Grand Prix.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują puchary dla zwycięzców, medale i koszulki biegowe dla wszystkich, którzy ukończą cykl imprez biegowych oraz nagrody rzeczowe lub bony towarowe.

Postanowienia końcowe:

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych biegów wchodzących w skład VI Grand Prix Powiatu w Otwartych Biegach Ulicznych. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Osoba do kontaktu:

Jakub Skrzypczak
Dyrektor
Powiatowego Centrum Sportu
tel. 725 097 710

Nasi partnerzy

Kontakt

dyr. biegu Ryszard Frasz
tel. 606 970 871
e-mail: frasz@interia.pl

Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10 a
64-360 Zbąszyń
tel: (0-68) 38 68 050
www.centrumsportu-zbaszyn.pl
e-mail: centrumsportu-zbaszyn@wp.pl