Menu

33.  Bieg Zbąskich 14. Półmaraton – BIEG ODWOŁANY!!!

Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego

REGULAMIN  2019

Cel:
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego wśród lokalnej społeczności.
Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych gmin Powiatu Nowotomyskiego.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu wraz z Organizatorami biegów wchodzących w skład cyklu Grand Prix.
Sponsor cyklu: Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu.
Patronat Honorowy: Andrzej Wilkoński, Starosta Nowotomyski.
Patronat Medialny: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego, Nasz Dzień Po Dniu, Dzień Nowotomysko – Grodziski, Głos Wielkopolski, naszemiasto.pl,

Miejsce i Terminy Biegów zaliczanych do Grand Prix Powiatu:
× 25.05.2019 r. – IX Dziesiątka Fiedlerowska Bolewice;
× 04.08.2019 r. – XXVIII Bieg Opalińskich Opalenica;
× 14.09.2019 r. – IX Chyża Dziesiątka Nowy Tomyśl;
× 22.09.2019 r. – XXXII Bieg Zbąskich – XII Półmaraton Zbąszyń;
× 05.10.2019 r. – IX Lwówecka Dziesiątka – XL Bieg Powstańczy Lwówek;
× 26.10.2019 r. – III Bieg Niepodległości w Wąsowie (piknik rodzinny na zakończenie VII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego).
Wszystkie biegi, z wyjątkiem Biegu Zbąskich, odbywają się na dystansie 10 km. W przypadku Biegu w Zbąszyniu zaliczany będzie czas o wartości 45 % wyniku uzyskanego na dystansie półmaratonu.

Uczestnictwo:
Do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix zaliczone zostaną osoby powyżej 16 roku życia, które ukończą co najmniej 5 z 6 biegów objętych cyklem Grand Prix. W przypadku Biegu Zbąskich zaliczany będzie czas o wartości 45 % wyniku uzyskanego na dystansie półmaratonu.
UWAGA: Warunkiem ukończenia klasyfikacji Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego jest wzięcie udziału w biegu finałowym 26.10.2019 r. – Biegu Niepodległości w Wąsowie.

Zasady klasyfikacji:
Klasyfikacja zawodników i zawodniczek prowadzona będzie w kategorii kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych. Kobiety: 16 – 30 lat, 31 – 40 lat oraz powyżej 40 lat.
Mężczyźni: 16 – 30 lat, 31 – 40 lat, 41 – 50 lat oraz powyżej 50 lat. O zaliczeniu zawodnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie co najmniej 5 z 6 biegów wchodzących w skład Grand Prix. Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach  sporządzać będą ranking Grand Prix (do ostatecznego wyniku zawodnika liczy się suma pięciu najlepszych czasów brutto). W przypadku uzyskania jednakowego czasu o kolejności
decyduje kolejno ilość ukończonych biegów Grand Prix, dalej uzyskanie miejsca w Biegu  Finałowym.

Nagrody:
Organizatorzy przewidują puchary dla zwycięzców, medale i koszulki biegowe dla wszystkich, którzy ukończą cykl imprez biegowych i bony towarowe dla zwycięzców w kategoriach OPEN oraz wiekowych.
UWAGA! Nie dublujemy nagród:
Kategorie OPEN Kobiet i Mężczyzn:
• 1 miejsce – 600 zł;
• 2 miejsce – 400 zł;
• 3 miejsce – 300 zł;
Kategorie wiekowe:
• 1 miejsce – 300 zł;
• 2 miejsce – 200 zł;
• 3 miejsce – 100 zł;
Wśród pozostałych nienagrodzonych zawodników cyklu Grand Prix rozlosowane zostaną bony towarowe o łącznej wartości 1,000 zł oraz upominki rzeczowe.

Postanowienia końcowe:
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych biegów wchodzących w skład VII Grand Prix Powiatu w Otwartych Biegach Ulicznych. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji, umieszczenia w komunikacie końcowym, promocji imprezy. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Grand Prix i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Osoba do kontaktu:
Jakub Skrzypczak
Dyrektor
Powiatowego Centrum Sportu
tel. 725 097 710

Nasi partnerzy

Kontakt

dyr. biegu Ryszard Frasz
tel. 606 970 871
e-mail: frasz@interia.pl

Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10 a
64-360 Zbąszyń
tel: (0-68) 38 68 050
www.centrumsportu-zbaszyn.pl
e-mail: centrumsportu-zbaszyn@wp.pl